Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Ağustos 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24495

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Başbakanlık,  Devlet, Dışişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ile Orman Bakanlıklarına Ait 16 Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 1

— İçel Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/4)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2001/1998

1 — Başbakanlık Müşaviri Ersoy VOLKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

14 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

 —— • ——

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2001/1999

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Toplu Konut İdaresi Başkanı Dr. Kamil UĞURLU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

14 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1981

1 — Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Zafer BALTACIOĞLU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

 —— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1982

1 — Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine,Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve TicaretA.Ş.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÇETİN’in atanması,

Bu suretle boşalan Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi H.Niyazi ADALI’nın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 8 ve 24 üncü maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Dr.Y. KARAKOYUNLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1983

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdür Yardımcılıklarından;

— İkili Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığına, İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Taner KARAKAŞ’ın,

— Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Nejat AKÇAL’ın,

— İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Şakir FAKILI’nın,

— İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Kemal ASYA’nın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı

 —— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1985

1 — Kayseri Milli Eğitim Müdürü NevzatBULUT’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1996

1 — Açık bulunan;

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına,İçel Milli Eğitim Müdürü Metin MEMİŞ’in,

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdür Yardımcılığına,İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı Aydın PARLAK’ın,

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına, Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Timur ŞEYHOĞLU’nun,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Milli Eğitim Bakanı

 —— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1987

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Doç.Dr.Sefer AYCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1988

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli MüsteşarYardımcılığına,YılmazBABÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

 —— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1989

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına,Aynur GÜNEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

 —— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1990

1 — Açık bulunan Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve TicaretA.Ş.(SÜMERHALI) Genel Müdür Yardımcısı ve YönetimKurulu Üyeliğine,YükselÖZKAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1991

1 — Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve TicaretA.Ş. (SÜMERHALI) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet MÜHÜRDAROĞLU ile Yönetim Kurulu Üyesi Tamer AFACAN’ın YönetimKurulu Üyeliği görev sürelerini tamamlamaları sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanmaları,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 —— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1992

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mustafa COŞKUN’un atanması; 657 sayılı Kanunun, 59, 60 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 —— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1993

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığına Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Sanatçısı Ahmet Sabri ÖZMENER’in atanması 657 sayılı Kanunun 68/B, 76. maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanunda değişiklik yapan 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

14 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1994

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Alaaddin KAYIHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

13 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

 —— • ——

Orman Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1995

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Amasya Orman Bölge Müdürü Mehmet YAŞAR’ın,

Bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne, Antalya Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü emrinde Mühendis İsmail İKİLER’in,

1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne, İzmir Ege Bölge Müdürü M. Sadık MUTU’nun,

Bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli İzmir Ege Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Orman Bölge Müdürü Mustafa ŞERBETÇİ’nin,

657 sayılı Kanunun 59, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.

14 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Orman Bakanlığından:

 

Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme

Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin" 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme esaslarını, hizmetin özelliğini de dikkate alarak, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçülere göre belirlemektir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik, Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin görevde yükselmelerinde uygulanacak kurallar, yöntem ve şartlarla bunlara ilişkin hükümleri kapsar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak yazılı sınavı"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) bendi, 6 ncı maddesinin (a) bendinin (3) numaralı alt bendi 9 uncu maddenin ( j ) bendinin ( 3 ) numaralı alt bendindeki "Fon Saymanı" ile aynı maddenin (m) bendindeki "ve fon saymanı" ibareleri metinden çıkartılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendine laboratuvar müdürü unvanından sonra gelmek üzere "başmühendis" ibaresi eklenmiş, (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri metinden çıkarılmış ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, orman muhafaza memuru, santral memuru, şoför."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin, 9 uncu maddesinin (k) bendinin (1) numaralı alt bendi "Orman Fakültesi mezunu olmak" şeklinde değiştirilmiş; (p) ve (r) bentleri madde metninden çıkarılmış; (a), (b) ve (c) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri ile (e) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktora yapmış olmak veya ÖSYM’ce yapılacak kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında (C) seviyesinde başarılı olmak."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmak şarttır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu eğitimi tamamlayanlar, Yönetmelikte ön görülen diğer koşulları da taşımaları kaydıyla ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Eğitime çağırılanlardan kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, görevde yükselme eğitimine katılıp da devam etmeyenler aynı unvan için yapılacak bir sonraki görevde yükselme eğitimine katılamazlar."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi "Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır." şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"Mazeretsiz olarak yazılı sınavına girmeyenler yeniden görevde yükselme eğitimine katılmadıkça izleyen sınavlara alınmazlar.”

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere, Bakanın onayı ile bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerin üst kademe yöneticilerinden beş kişilik bir sınav kurulu oluşturulur.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmeleri halinde, bu üye ve üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye ve üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 gün içinde sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulunca incelenir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 13 ve 17 nci maddeleri Yönetmelik metninden çıkarılmış ve madde numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiştir.

MADDE 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.

 —— • ——

Atatürk Üniversitesinden :

 

Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Önlisans ve LisansEğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Sınav: Önlisans programlarında 4, lisans programlarında 7 yıllık öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla dilekçe ile baş vurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesinde geçen “26 ncı madde” ibaresi “27 nci madde” olarak değiştirilmiştir.

“Bu süreler sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.”

MADDE5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 —— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden :

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda (hazırlık sınıfları dahil), önlisans ve lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ( YÖK ) ve ilgili diğer kanunlara göre önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların değerlendirilmesi, öğrenci kabulü, diploma ve ünvanlar, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Bu Yönetmelikte hüküm bulmayan hallerde; bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte ve Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulları kararları uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Koşulları

 

Madde 3 — Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler kendileri veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ;

T.C. Uyruklu Öğrenciler için:

a) Lise veya dengi okul diploması aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

b) ÖSYM sonuç belgesi,

c) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

d) Yeni tarihli ikametgah belgesi,

e) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu,

f) Birbirinin aynı ve yeni, cepheden çekilmiş, başı açık 16 adet vesikalık fotoğraf,

g) Erkekler için askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için :

a) Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Türk liselerine denk bir okulun diploması,

b) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Sonuç Belgesi,

c) Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti,

d) Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi,

e) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu,

f) Birbirinin aynı ve yeni, cepheden çekilmiş, başı açık 24 adet vesikalık fotoğraf.

Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe bilgi düzeyi bakımından ÖSYM Başkanlığının belirleyeceği esaslara tabidir.

Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler, bu haklarını kaybederler. Belgelerinde tahrifat olanların, kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim

 

Eğitim – Öğretim Süresi

Madde 4 — a) Öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim – öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

b) Yabancı dil hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık eğitim – öğretimi, yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.

Madde 5 — Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Eğitim – Öğretim Dönemleri ve Programları

Madde 6 — Bir eğitim – öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü ( 14 hafta ) olmak üzere güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır.

İki yıllık eğitimde toplam kredi, zorunlu dersler hariç, 70’den az 80’den fazla; dört yıllık eğitimde ise 128’den az 156’dan fazla olamaz.

Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer, lisans tezi, uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati ise yarım ( 0.5 ) kredidir.

Fakülte ve yüksekokul kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim – öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunun onayına sunarlar. Akademik takvim, yeni eğitim - öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

Dersler ve sınavlar, Cumartesi – Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Yaz Okulu

Madde 7 — Herhangi bir birimde Yaz Okulu açılmasına fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine, Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.Yaz Okulu öğretimi "ÇOMÜ Yaz Okulu Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenir.

Öğrenciler, öğretim programlarında başarısız oldukları veya GNO’nı yükseltmek amacıyla veya ilk kez alacakları bazı dersleri yaz okulunda alıp başardıkları taktirde, o derslerden aldıkları başarı notları ilgili derslerin ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işlem görür.

Öğretim Dili

Madde 8 — Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir.Ancak "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim – Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 10 uncu maddesi uyarınca, yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim – öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

Yabancı dilde eğitim – öğretim yapmayan fakat zorunlu veya seçime bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim – öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler, yabancı dilde okutulabilir.

Yabancı Dil Öğretimi ve Sınavları

Madde 9 — YÖK zorunlu yabancı dil dersleri, yabancı dille eğitim-öğretim yapan zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili eğitim-öğretim "ÇOMÜ Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim- Öğretimi Yönetmeliği" ne göre yapılır.

Yatay Geçişler

Madde 10 — ÇOMܒne bağlı yükseköğretim kurumlarına başka üniversitelerden yapılacak geçişler, yürürlükteki "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca düzenlenir.

Yabancı dilde eğitim – öğretim yapan programlara yatay geçiş için öğrencinin, ÇOMܒde yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir.

Yatay geçiş için fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlar, eğitim – öğretim yarıyıllarının başlamasından en az bir ay önce, ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreyi aşamaz.

ÇOMܒne bağlı yüksekokul ve bölümler arası yatay geçiş esasları, Üniversite Senatosu tarafından ayrıca belirlenir.

Dikey Geçişler

Madde 11 — Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının " Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

Ders Muafiyeti

Madde 12 — Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ( ÖSYM ) sonucu, ÇOMÜ Fakülte ve yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmış oldukları dersler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler.

Öğrencinin yeni kayıt olduğu fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin, daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeni ile geçmiş kabul edileceğini belirler. Öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl, başarılı derslerinden, toplam kredi saatine eşit miktarda denk ders, karşılık gösterilerek hesaplanır. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci, programında kalan derslerini kalan zamanı içerisinde tamamlar.

İntibakı yapılan bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıla ait olan ve muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Madde 13 — Üniversiteye bağlı fakültelerde ve yüksekokullarda ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

Ders Yükü

Madde 14 — Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı teorik ve uygulamalı derslerin toplamı ( Ortak YÖK zorunlu dersleri hariç ), her yarıyıl için haftada 36 ders saatini geçemez. Ancak uygulama saati 8 ve yukarısı olan dersler için danışman ve bölüm başkanının önerisi üzerine öğrencinin haftada alacağı ders saati ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

Madde 15 — Fakülte ve yüksekokul kurulları, programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler, lisans tezi, bitirme projesi ve/veya uygulamalar koyabilirler. Haftalık derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer fakülte ve yüksekokul programlarından da alınabilir.

Stajlar

Madde 16 — Eğitim – öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda stajların, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen staj yönergelerine göre yapılır. Stajlar, kanunla belirtilen azami eğitim – öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Danışmanlık

Madde 17 — Öğrencilere, eğitim – öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlarının önerisi dikkate alınarak fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından danışmanlar görevlendirilir.

Danışmanlık görevlerine ilişkin ilkeler, Senato tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme ve Ders Alma

 

Kayıt Yenileme

Madde 18 — Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Ders Kayıt Formu ile Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Kayıt Katkı Payı Makbuzunu (İkinci Öğretim için öğretim ücret makbuzu) öğrenci işlerine teslim ederek kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilebilir ve geçerli bir mazereti olmayan öğrencilerin ders kayıt formları, belirtilen süreden sonra danışmanlarınca imzalanmaz ve bölüm başkanları tarafından teslim alınmaz.

Önceki dönemlerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin derslere kaydı yapılmaz.

Belirtilen sürede kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders alamaz, ders ve sınavlarına giremezler. Bu süre 4 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere o dönem içinde öğrenci belgesi verilmez.

Okuyacağı yarıyılın ilk haftası içinde mazeret kaydı için başvuran öğrenci mazereti fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten sonra en geç bir hafta içinde kaydını yaptırması gerekir. Geç kayıt sebebiyle geçen süre, devamsızlıktan sayılır.

İkinci öğretimde öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksidini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır ve bu süre içerisinde de öğretim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ders Alma

Madde 19 — Öğrenciler ders kayıt haftası içinde danışmanları ile birlikte görüşerek alacakları dersleri belirleyip, ders kayıt formunu doldurarak bölüm veya program başkanlığına teslim ederler.

Ders kayıt formları ilgili bölüm başkanı tarafından onaylanıp dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk iki haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Derslerin çakışması durumunda öncelikle eski yarıyılların dersleri alınır. Tekrarlanan dersin devam koşulu yerine getirilmişse bulunulan yarıyıl dersi ile çakışması durumunda her iki ders de alınabilir.

Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir. Ders tekrarında seçilen farklı bir ders için devam zorunluluğu aranır.

Bir derse kaydını yaptıranların listesi, ilgili birimlerce yarıyılın en geç dördüncü haftası içinde, o dersi yürüten öğretim elemanına verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Sınav Dönemleri

 

Sınava Katılma Koşulları

Madde 20 — Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Derse kayıt olmak,

b) Öğrenim harcını verilen sürede yatırmak,

c) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

d) Uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak,

e) Uygulamalarda başarılı olmak,

f) Proje, lisans tezi, laboratuvar ve uygulamalara özgü olmak üzere rapor, ödev ve çalışmaları süresi içinde teslim etmiş, gerekli düzeltmeleri yapmış ve sorumlu öğretim elemanı tarafından yeterli görülmüş olması;

gerekir.

Sınavlar

Madde 21 — a) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları 15 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir.

Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir.

Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar ve o dersten başarısız kabul edilirler. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarını kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar.

b) Arasınavlar; Her ders için en az bir kere yapılır. Arasınav programı her yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, bölüm başkanı tarafından yapılır ve ilan edilir.

c) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları; 14 haftalık eğitim – öğretim dönemi sonunda izleyen iki hafta içinde yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerin önerileri alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

Yarıyıl/yıl sonu sözlü sınavlar, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda ve bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır.

d) Mazeret Sınavları; Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretleri, ilgili yönetim kurullarınca kabul edilirse, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde öğretim elemanının belirlediği tarihte yazılı olarak yapılır.

Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak; birinci dereceden yakınını kaybeden, doğal afetlere uğrayan, trafik kazası geçiren ve sağlık sorunlarını tam teşekküllü hastahaneden alacağı heyet raporu ile belgeleyen Ülkemizi veya Üniversitemizi Uluslararası sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin başvurması durumunda, yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takip eden hafta içerisinde mazeret sınavları yazılı olarak yapılır.

Bu sınavlara herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı açılmaz.

e) Mezun olmak üzere en çok üç dersi kalan ve bu derslerden devam koşulunu yerine getirmiş öğrencilere, başarısız olduğu dersler için sadece bir defaya mahsus olmak üzere bir sınav hakkı verilir. Bu sınav mazeret sınavlarını takip eden hafta içerisinde yapılır. Bu sınavda başarı notunun değerlendirilmesinde o dersin yarıyıl sonu sınav ortalaması esas alınarak başarı notu tespit edilir. Bu not değerlendirilmelerinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesi ve Notlar

 

Madde 22 — Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur.

Başarı notunun belirlenmesinde arasınav not ortalamasının katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 olarak alınır.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

PUAN

YARIYIL SONU BAŞARI NOTU

KATSAYI

90 – 100

AA

4.00

85 – 89

BA

3.50

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

50 – 54

DD

1.00

40 – 49

FD

0.50

0 – 39

FF

0.00

Yeterli

YE

-

Yetersiz

YS

-

Devamsız

DS

-

Eksik

E

-

 

Buna göre bir dersten ;

a) ( AA ), ( BA ), ( BB ), ( CB ) veya ( CC ) notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) ( DC ) veya ( DD ) alan bir öğrenci o dersi " koşullu " başarmış sayılır.

c) ( FD ) ve ( FF ) alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

d) Kredisiz olan dersler ile stajların değerlendirilmesi ve devamsızlık durumunda aşağıdaki notlar verilir:

( YE ) yeterli, ( YS ) yetersiz, ( DS ) devamsızlık nedeni ile başarısız.

( E ) notu, yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler için verilir. Mazeret sınav hakkı olmayan ya da kullanmayan öğrenci için ( E ) notu not ortalaması hesabında ( FF ) notu gibi işlem görür.

2547 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar.

e) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

Not Ortalamaları

Madde 23 — Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait " Dönem Not Ortalaması " ( DNO ), ve almış oldukları tüm dersler için " Genel Not Ortalaması " (GNO) ile izlenir.

GNO ve DNO, ilgili derslerin 22 nci maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile o dersin kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Onur Öğrencileri

Madde 24 — Onur öğrencileri, bir yarıyıl sonunda normal ders yükü dikkate alınarak hesaplanan DNO 3.51- 4.00 arasında olan öğrencilerdir. Ders planında herhangi bir yarıyıla ait tüm derslerin kredileri toplamı o yarıyıla ait normal ders yüküdür. DNO 3.51- 4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, her yıl sonunda Rektörlük tarafından ilan edilir.

Başarılı Öğrenciler

Madde 25 — Bulunulan yarıyıl sonu itibariyle GNO en az 2.00 olan öğrenciler, başarılı öğrencilerdir. Bu öğrenciler, transkriptlerinde ( FF ), ( FD ), ( YS ) ve ( DS ) olan dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar alırlar.

Bulundukları yarıyıl itibariyle tüm derslerden en az ( CC ) almış olan öğrenciler isterlerse bir üst yarıyıldan da danışmanlarının önerisiyle ders alabilirler.

Başarısız Öğrenciler

Madde 26 — Hazırlık sınıfları hariç, dördüncü yarıyıl sonunda GNO 2.00’nin altında olan öğrenciler başarısız öğrencilerdir.

GNO 1.80’nin altında olan başarısız öğrenciler GNO 1.80’e yükseltinceye kadar üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır. Başarısız öğrenciler transkriplerindeki ( FF ), ( FD ), ( YS ) ve ( DS ) olan dersleri yeniden öncelikle almak zorunda olup isterlerse , GNO’nı yükseltmek için ( DD ) veya (DC) olan dersleri tekrar alabilirler.

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 27 — GNO’nı yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak; bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gereklidir. Bir dersin devam koşulunu bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda devam koşulu aranmaz. Ancak öğrenci tekrar aldığı dersin ara sınavına katılmak zorundadır. Dersin başarı notu hesaplanırken değerlendirme, o yarıyıldaki ara sınav notuna göre yapılır. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Başarısız öğrenciler GNO’nı yükseltmek için transkriplerindeki başarı notu ( CC ) ve üstünde olan dersleri tekrar alamazlar.

Sınav Notuna İtiraz

Madde 28 — Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde bölüm başkanlığına itiraz edebilirler. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için bölüm başkanı dersi veren öğretim elemanından görüş ister. Hata var ise düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Bunun dışındaki itirazlar için fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından sınav kağıdı incelenerek sonuç ilan edilir ve öğrenciye bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ve Mazeretler

 

Mazeretlerde Başvuru Süresi ve Uygulanacak İşlemler

Madde 29 — a) Öğrencinin mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren 10 gün içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurması ve olayı belgeler ile kanıtlaması zorunludur.

b) Kayıt dondurmak için başvurular eğitim- öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılır. c) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci mazereti nedeni ile ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam eder.

d) Bir öğrencinin öğrenim süresince toplam en çok normal öğrenim süresinin yarısı kadar kaydı dondurulabilir. Ancak 30/c ve 30/f maddesinde gösterilen nedenlerin devamı halinde yönetim kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.Verilen kayıt dondurmalar öğretim süresinden sayılmaz.

e) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

f) Kaydı dondurulan bir öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydı dondurulduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara giremez.

g) Kayıt dondurmak isteyen bir öğrenci; dönem katkı payını yatırmak ve derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt dondurma bu işlemlerden sonra yapılabilir.

h) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı koşullarından birini, haklı ve geçerli bir nedenle yerine getirmeyen öğrencilerin kullanamadıkları süreleri azami öğrenim süresine eklenir.

Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 30 — a) Eğitim öğretimin devam ettiği süre içerisinde, öğrencinin sigorta hastaneleri, Devlet hastaneleri veya Üniversite hastanelerinden alınan raporla Üniversitemizin Mediko Sosyal Baştabipliği Merkezinden belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretlerinin bulunması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede yakının ağır hastalığı halinde, başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ilgili fakülte yüksekokul yönetim kurulunca geçerli sayılması,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim – öğretime ara vermesi zorunluluğunu resmi belgeler ile kanıtlaması,

f) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerince, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracı gerektirmeyen tutukluluk veya mahkumiyet hali,

g) Öğrencinin askerlik ile ilgili tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

h) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçeri kabul edeceği diğer nedenler.

Yıllık İzin

Madde 31 — Öğrencilerin; öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs; staj ve araştırma imkanları doğması halinde, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi, azami öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim – öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenimde Ek Süreler, Mezuniyet ve Diplomalar

 

Öğrenim Süresine Ek Süreler

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ( a ) bendindeki azami süreler sonunda:

Mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine; başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları olmadan, başarısız olduğu en çok beş dersi kalan son sınıf öğrencilerine dört yarıyıl ek süre verilir. Üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır.

Bu derslerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam koşulu aranmaz. İzledikleri programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden en az ( DD ) aldıkları halde, mezun olabilmek için gerekli 2.00 GNO’nı sağlayamayan son dönem veya son sınıf öğrencilerine, GNO’larını 2.00’a yükseltmek üzere diledikleri son dört yarıyıl veya son iki sınıf derslerinden, sınırsız sınava girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim – öğretim yılı girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumundaki öğrenciler cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler; ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişikleri kesilen hazırlık sınıfı öğrencilerine 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Mezuniyet

Madde 33 — Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, Yönetmeliğin 4/a maddesinde belirtilen kanuni süre içinde izlemekte olduğu programı ve programda belirtilen tüm derslerden en az; ( CC ), stajlardan da ( YE ) almak zorundadır. GNO 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler ( CD ) ve ( DD ) aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diplomalar

Madde 34 — Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.

Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, ilgili fakülte/yüksekokul kurulu tarafından belirlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir çıkış belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

Diplomaların Ön Yüzünde :

a) Öğrencinin adı ve soyadı,

b) Diploma Numarası,

c) Lisans ve Önlisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü ve/veya anabilim dalı çift/yan dal, varsa programın kazandırdığı meslek ünvanı,

d) Mezuniyet tarihi,

e) Fakültelerde Rektörün ve dekanın; Yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün imzaları

bulunur.

Öğrenci nüfus bilgileri diplomanın arka yüzüne yazılır.

Diplomalar çini mürekkebi ile veya bilgisayarla doldurulur. Diplomalara fotoğraf yapışmaz. Diplomalar Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir.

Diplomaların Kaybı Durumunda Verilecek Belge

Madde 35 — Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçecek ve bir defaya mahsus olmak üzere 34 üncü madde hükümlerine uygun bir belge düzenlenir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kayıt Silme

 

Madde 36 — Aşağıdaki durumlarda, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu kararı uyarınca öğrencinin kaydı silinir.

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

b) Öğrenimlerini Yönetmeliğin 4/a maddesinde esasları belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın Yükseköğretim Kanununda belirlenen eğitim – öğretim süresinde bitiremeyenler ve bitiremeyecekleri anlaşılanlar,

c) İkinci öğretim için kanuni süre içinde öğrenim ücretini yatırmayanlar,

d) Üst üste 2 yarıyıl öğrenci katkı payını yatırmamış veya üst üste iki yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olanlar,

e) Ruhsal bozukluklar nedeni ile Üniversite, S.S.K. ve Devlet hastanelerinden verilen raporla hastalığı belgelendirilen öğrencinin tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı 4 yarıyılı aşanlar öğrenime devam etmek için rahatsızlığının geçtiği ile ilgili rapor getirmek zorundadır. Rahatsızlığı devam eden öğrencilerin kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

f) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

 

Madde 37 — 19/10/1999 tarihli ve 23851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 1998 ve daha önceki girişli öğrencilerin sınav hakları ve lehlerine ait hükümler saklı tutularak değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 22 nci maddede belirtilen başarı notu değerlendirme tablosu geriye dönük uygulanmaz.

Geçici Madde 1 — 1999 – 2000 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için 26 ncı maddedeki "dördüncü yarıyıl sonunda" ifadesi yerine " beşinci yarıyıl sonunda" ifadesi alınacaktır.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik 1999-2000 eğitim – öğretim yılı başından itibaren kaydolan öğrencilere de uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden :

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/7/1997 tarihli ve 23060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesinin (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İTܒnde Lisansüstü İngilizce yabancı dil sınavına girip başarılı olanlar 2 yıl süre ile bu sınavdan muaf tutulurlar.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Muğla Üniversitesinden :

 

Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 6/7/1996 tarih ve 22688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25/9/1998 tarihli ve 23474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 3 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınava, Muğla Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptıran ve yabancı dil destekli eğitim-öğretim programına devam etmek isteyen öğrenciler katılır. Yabancı dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler aynı sınavla kurlara ayrılır ve kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Bu program sonunda başarılı olamayan ve devamsızlıktan kalan öğrencilerin izleyen eğitim-öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına katılma hakları vardır. Bu sınavdan 100 (Yüz) üzerinden 60 (Altmış) alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarısız öğrenciler, Yabancı Dil Destekli Eğitim-Öğretim Programına devam etme hakkını kaybederler.

Eğitim-öğretim programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı zorunlu olan bölümlerde/programlarda başarısız olan öğrenciler sertifika alana kadar her eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına katılırlar. Bölüm/Programlardan mezun olmak için Yabancı Dil Hazırlık Programından başarılı olmak şarttır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Yabancı Dil Hazırlık Programındaki eğitim-öğretim süresi en az 30 haftadır. Bu süre lisans ve ön lisans eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir. Yabancı Dil Hazırlık Programına % 80 devam şartı aranır. Derslere devam şartını yerine getirmeyenler yıl sonu sınavına alınmazlar. Ancak, izleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına katılma hakları vardır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler derslere katılamazlar ve durumları Bölüm Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Yabancı Dil Hazırlık Programına kaydolan öğrenciler, yerleştirildikleri fakültenin/yüksekokulun öğrenim harcını akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Bu Yönetmelikle düzenlenmeyen konularda “Muğla Üniversitesi Önlisans ve LisansEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı