YÖNETMELİK

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ, TARİH VE

KÜLTÜRLERİNİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 24/3/1994 tarihli ve 21884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doğu Dilleri, Tarih ve Kültürlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.