3 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28784

YNETMELK

anakkale Onsekiz Mart niversitesinden:

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES (OM) NLSANS-LSANS

ETM RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayl Resm Gazetede yaymlanan anakkale Onsekiz Mart niversitesi (OM) nlisans-Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmeliinin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 22 Baar notunun nasl hesaplanaca:

Ara snav ve dnem ii etkinliklerden (Uygulama ,staj, seminer, proje, dev, laboratuvar ve benzeri.) alnan notlarn ortalamasnn % 40, yaryl sonu veya btnleme snav notunun % 60 katks alnarak ilgili retim eleman tarafndan belirlenir ve retimin ilk iki haftasnda rencilere bildirilir. Dersin retim eleman tarafndan, her ders iin rencilerin aldklar baar notlar 100 puan zerinden ele alnarak baar notu deerlendirme tablosuna uygun olarak dersin yaryl sonu baar notu harfli ve katsayl not biiminde, aadaki tablodaki gibi takdir edilir:

Bir dersten baarl saylabilmek iin dier artlara ek olarak o dersin yaryl sonu veya btnleme snavndan en az 50 puan almak gerekir, alamayanlar not ortalamas ne olursa olsun baarsz (FD ve alt) saylr.

 

Baar Notu Deerlendirme Tablosu

PUAN

YARIYIL SONU BAARI NOTU

KATSAYI

AKTS NOTU

90 100

AA

4.00

A

85 89

BA

3.50

B

80 84

BB

3.00

70 79

CB

2.50

C

60 69

CC

2.00

55 59

DC

1.50

D

50 54

DD

1.00

E

40 49

FD

0.50

F

0   39

FF

0.00

FX

Yeterli

YE

-

S

Yetersiz

YS

-

U

Devamsz

DS

0.00
(Kredili Dersler iin)

NA

 

Buna gre bir dersten bir renci;

a) (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarndan birini alm ise o dersi baarm saylr.

b) (DC) veya (DD) notlarndan birini alm ise o dersi koullu baarm saylr.

c) (FD) ve (FF) notlarndan birini alm ise o dersi baaramam saylr.

d) Kredisiz olan dersler ile stajlarn devamszlk ve baar deerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsz saylr.

e) Girmeye hak etmedii bir snava girmesi sonucunda ald not iptal edilir.

2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerinden alnan (YE) ve (YS) notlar ile kredisiz dersler iin (DS) notlar arlkl not ortalamasnn hesabnda dikkate alnmazlar; ancak kredili derslerde (DS)nin karl 0.00 saylr.

rencilere, yukardaki tabloda grlen puanlara karlk gelen baar notundan daha aada baar notu verilmez.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini anakkale Onsekiz Mart niversitesi Rektr yrtr.