21 ubat 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28920

YNETMELK

anakkale Onsekiz Mart niversitesinden:

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES TRKE RETM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayl Resm Gazetede yaymlanan anakkale Onsekiz Mart niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mdr; Rektr tarafndan niversitede grevli retim elemanlar arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmama sresi alt ay getii takdirde yeni bir Mdr grevlendirilir.

(2) niversitede grevli retim elemanlarndan, Mdrn teklif edecei drt aday arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen iki yardmcs bulunur. Mdrn bulunmad zamanlarda mdr yardmclarndan biri Mdre veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini anakkale Onsekiz Mart niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/7/2010

27642