Mevzuat Bilgi Sistemi

Genelgeler

No. Başlık ve Açıklama Sayı No Kabul Tarihi İşlemler
1

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri

30823 6 Temmuz 2019
2

Kurum ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Tasarruf İşlemleri

30533 12 Eylül 2018
3

Kamu Binaları Standartları Rehberi

30533 12 Eylül 2018