Mevzuat Bilgi Sistemi

Yönergeler

No. Başlık ve Açıklama Sayı No Kabul Tarihi İşlemler
1

ÇOMÜ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

180345 8 Şubat 2021
2

ÇOMÜ Tarafından Verilecek Ödüller ve Ödüllendirme Yönergesi

180332 31 Aralık 2019
3

ÇOMÜ Trafik Yönergesi

180334 30 Aralık 2019
4

ÇOMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

180316 30 Aralık 2019
5

ÇOMÜ İşyerlerinde 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Akdi İle İşyeri Uygulaması Eğitimi veya İşkur Programları Kapsamında Geçici Süreli Çalışan İşçilerin Disiplin İşlemlerine İlişkin Yönerge

180344 29 Aralık 2019
6

ÇOMÜ Kimlik Kartı ve ÇOMÜKart Yönergesi

180318 28 Aralık 2019
7

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

180333 26 Aralık 2019
8

ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu Yönergesi

180329 25 Aralık 2019
9

ÇOMÜ Mutfak-Yemekhane Denetim Komisyonları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

180322 25 Aralık 2019
10

ÇOMÜ Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

180326 24 Aralık 2019
11

ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Seçim ve Çalışma Esasları Yönergesi

180323 23 Aralık 2019
12

ÇOMÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü Yönergesi

180341 23 Aralık 2019
13

ÇOMÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

180325 23 Aralık 2019
14

ÇOMÜ Uzaktan Yükseköğretim Yönergesi

180338 19 Aralık 2019
15

ÇOMÜ Staj Yönergesi

180331 18 Aralık 2019
16

ÇOMÜ Gençlik Danışma Birimi Çalışma Yönergesi

180310 18 Aralık 2019
17

ÇOMÜ Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge

180312 17 Aralık 2019
18

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

180321 16 Aralık 2019
19

ÇOMÜ İmza Yönergesi

180315 11 Aralık 2019
20

ÇOMÜ Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Yönergesi

180343 11 Aralık 2019
21

ÇOMÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi

180324 11 Aralık 2019
22

ÇOMÜ Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi

180330 10 Aralık 2019
23

ÇOMÜ Yandal Programı Yönergesi

180339 8 Aralık 2019
24

ÇOMÜ Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Yönergesi

180304 6 Aralık 2019
25

ÇOMÜ EBYS Koordinatörlüğü Yönergesi

180309 6 Aralık 2019
26

ÇOMÜ Devam Takip Yönergesi

180305 6 Aralık 2019
27

ÇOMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları

180317 4 Aralık 2019
28

ÇOMÜ Dış İlişkiler Birimi Yönergesi

180306 4 Aralık 2019
29

ÇOMÜ Dış İlişkiler Etik Kurulu ve Dış İlişkiler Etik İlkeleri Yönergesi

180307 4 Aralık 2019
30

ÇOMÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönergesi

180311 3 Aralık 2019
31

ÇOMÜ Çeviri ve Redaksiyon Destek Koordinatörlüğü Yönergesi

180342 3 Aralık 2019
32

ÇOMÜ Yayın Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi

180340 3 Aralık 2019
33

ÇOMÜ Rehberlik Ve Danışman Yönergesi

180328 3 Aralık 2019
34

ÇOMÜ Kütüphaneler Yönergesi

180320 2 Aralık 2019
35

ÇOMÜ İç Denetim Birim Yönergesi

180314 1 Aralık 2019
36

ÇOMÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi

180335 26 Kasım 2019
37

ÇOMÜ Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanımının Kontrolü Yönergesi

180336 26 Kasım 2019
38

ÇOMÜ Uluslararası Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Programlarına Ek Yerleştirme, Başvuru ve Kayıt-Kabul sürecine İlişkin Uygulama Yönergesi

180337 25 Kasım 2019
39

ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci Birim Yönergesi

180308 20 Kasım 2019
40

ÇOMÜ Kreş, Anaokulu ve Çocuk Kulübü Yönergesi

180319 15 Kasım 2019
41

ÇOMÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

180313 14 Kasım 2019
42

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

180327 19 Haziran 2019
43

ÇOMÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/ERASMUS Programı ve Uluslararası Antlaşmalar ile Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi

180301 22 Eylül 2015
44

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

180303 20 Haziran 2014
45

ÇOMÜ Beslenme Yardımı Yönergesi

180302 16 Haziran 2010