Mevzuat Bilgi Sistemi

Yönergeler

No. Başlık ve Açıklama Sayı No Kabul Tarihi İşlemler
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Dekanlığı Yönergesi

10/01 28 Mart 2024
2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Yarı Zamanlı Sertifika Programı Yönergesi

08/01 7 Mart 2024
3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

08/02 7 Mart 2024
4

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim Yönergesi

08/03 7 Mart 2024
5

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Amatör Koro, Orkestra ve Toplulukların İşleyişine İlişkin Yönerge

08/04 7 Mart 2024
6

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

08/07 7 Mart 2024
7

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

08/06 7 Mart 2024
8

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ödül Yönergesi

07/06 1 Mart 2024
9

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi

07/03 1 Mart 2024
10

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü Yönergesi

07/04 1 Mart 2024
11

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

07/07 1 Mart 2024
12

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

07/05 1 Mart 2024
13

ÇOMÜ Kişisel Verileri Koruma Komitesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

05/06 12 Şubat 2024
14

ÇOMÜ Bologna Süreci Koordinatörlüğü Yönergesi

05/12 12 Şubat 2024
15

ÇOMÜ Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esasları HakkındaYönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

05/21 12 Şubat 2024
16

ÇOMÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi

03/01 12 Ocak 2024
17

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

03/02 12 Ocak 2024
18

ÇOMÜ Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi

03/03 12 Ocak 2024
19

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Öğrenci Akademik Danışmanlık Yönergesi

22/01 26 Aralık 2023
20

ÇOMÜ Yayın Yönergesi

22/02 26 Aralık 2023
21

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

22/03 26 Aralık 2023
22

ÇOMÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

21/03 14 Aralık 2023
23

ÇOMÜ Spor Tesisleri İşletmesi Yönergesi

21/02 14 Aralık 2023
24

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Danışmanlık/Hizmet Protokolü Yönergesi

21/04 14 Aralık 2023
25

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

20/03 7 Aralık 2023
26

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Kriter Komisyonu Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

20/02 7 Aralık 2023
27

ÇOMÜ Üniversite-Kamu-Sanayi-Sivil Toplum Kuruluşları İş Birliği Koordinatörlüğü Yönergesi

20/05 7 Aralık 2023
28

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yetkilendirilmiş Belgelendirme Birimi Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

19/02 10 Kasım 2023
29

ÇOMÜ Öğrenci Senatosu Yönergesi

19/05 10 Kasım 2023
30

ÇOMÜ Öğrenci Dekanlığı Yönergesi

19/06 10 Kasım 2023
31

ÇOMÜ Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

19/03 10 Kasım 2023
32

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü Yönergesi

19/04 10 Kasım 2023
33

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Birliği Koordinatörlüğü Yönergesi

18/30 26 Ekim 2023
34

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi

18/28 26 Ekim 2023
35

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

17/02 19 Ekim 2023
36

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

17/03 19 Ekim 2023
37

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

15/15 14 Eylül 2023
38

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

15/11 14 Eylül 2023
39

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü Yönergesi

15/14 14 Eylül 2023
40

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

12/04 18 Ağustos 2023
41

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Akademik Personel Atama ve Yükseltme Kriter Komisyonu Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

06072023 16 Ağustos 2023
42

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Kart Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi

27072023 16 Ağustos 2023
43

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Sertifika Programı Yönergesi

27072023-3 16 Ağustos 2023
44

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dışilişkiler Kabul, Ziyaret ve Protokol Yönergesi

06072023-2 16 Ağustos 2023
45

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

27072023-4 16 Ağustos 2023
46

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi internet Sitesi Açma ve Yayınlama Yönergesi

27072023-5 16 Ağustos 2023
47

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal iletişim Koordinatörlüğü Yönergesi

06072023-3 16 Ağustos 2023
48

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi

06072023-4 16 Ağustos 2023
49

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

13072023-3 16 Ağustos 2023
50

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi (01.01.2024 Tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.)

09052023 9 Mayıs 2023
51

ÇOMÜ Kişisel Verileri Koruma Komitesi Yönergesi

14042023 17 Nisan 2023
52

ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesi

06042023 6 Nisan 2023
53

ÇOMÜ Yenilenme Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönergesi

060420231 6 Nisan 2023
54

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi

21/03 29 Aralık 2022
55

ÇOMÜ Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

05122022 5 Aralık 2022
56

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

1223 21 Temmuz 2022
57

ÇOMÜ Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Yaz Stajı Uygulama İlkeleri Ve Esasları

10/04 16 Haziran 2022
58

ÇOMÜ Bilgi ve İletişim Güvenliği Komisyonu Yönergesi

202201 23 Mart 2022
59

ÇOMÜ Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

202202 23 Mart 2022
60

ÇOMÜ Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

04/07 17 Mart 2022
61

ÇOMÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Mesai̇ Dışı Öğreti̇m Üyesi Sağlık Hizmetleri, İlave Ücret Uygulama Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

04/06 17 Mart 2022
62

ÇOMÜ Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eği̇ti̇m-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

04/02 17 Mart 2022
63

ÇOMÜ Akademik Personel Atama Ve Yükseltme Kriter Komisyonu Yönergesi

03/12 24 Şubat 2022
64

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü(Meyok) Yönergesi

03/11 24 Şubat 2022
65

ÇOMÜ Önlisans Ve Lisans Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

02/08 27 Ocak 2022
66

ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yetkilendi̇rilmiş Belgelendirme Birimi Kuruluş Ve İşleyiş Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

02/09 27 Ocak 2022
67

ÇOMÜ Uygulama Ve Araştırma Merkezleri İzleme Ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Yönergesi

24/5 30 Aralık 2021
68

ÇOMÜ E-posta Yönergesi

23 9 Aralık 2021
69

ÇOMÜ E-Posta Yönergesi

23/05 9 Aralık 2021
70

ÇOMÜ Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

2212 19 Kasım 2021
71

ÇOMÜ Kalite Güvence Yönergesi

2106 3 Kasım 2021
72

ÇOMÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

2105 3 Kasım 2021
73

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yıl İçi Uygulamaları ve Yaz Dönemi Stajları Usül ve Esasları Hakkında Yönerge

2107 3 Kasım 2021
74

ÇOMÜ Yetkilendirilmiş Belgelendirme Birimi Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

192 20 Ekim 2021
75

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Proje Dersleri ve Bitirme Projesi Uygulama Esasları

1618 14 Eylül 2021
76

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Sınav Yönergesi

1612 14 Eylül 2021
77

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Yönetimi

1616 14 Eylül 2021
78

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğrenme Öğretme Yaklaşımları Komisyonu Yönergesi

1614 14 Eylül 2021
79

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Seçmeli Ders Koordinatörlüğü Uygulama Yönergesi

1615 14 Eylül 2021
80

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışmalarına İlişkin Yönerge

1613 14 Eylül 2021
81

ÇOMÜ-Sanayi İş Birliği AR-GE Tasarım ve Yenilik Proje/Faaliyetleri Proje İnceleme Yönergesi

1411 5 Ağustos 2021
82

ÇOMÜ Fikri Sınaî Mülkiyet Hakları Yönergesi

1412 5 Ağustos 2021
83

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Yönergesi

1410 5 Ağustos 2021
84

ÇOMÜ Biyomühendislik Bölümü Staj Yönergesi

1118 17 Haziran 2021
85

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi

1114 17 Haziran 2021
86

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

1113 17 Haziran 2021
87

ÇOMÜ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümü Kariyer Stajı Yönergesi

1119 17 Haziran 2021
88

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı İş Yerinde Mühendislik Eğitimi Yönergesi

1115 17 Haziran 2021
89

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

1018 31 Mayıs 2021
90

ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Çalgı Ana Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesi

1020 31 Mayıs 2021
91

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesi

1017 31 Mayıs 2021
92

ÇOMÜ Spor Bİlimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

1019 31 Mayıs 2021
93

ÇOMÜ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

180345 8 Şubat 2021
94

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

26/03 31 Aralık 2020
95

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

2603 31 Aralık 2020
96

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi

20201205 15 Aralık 2020
97

ÇOMÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

22683 6 Aralık 2020
98

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Etik Kurul Yönergesi

1819 20 Ağustos 2020
99

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yönergesi Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi

1705 27 Temmuz 2020
100

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencileri Görev ve Sorumlulukları Yönergesi

0412 20 Şubat 2020
101

ÇOMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

180316 30 Aralık 2019
102

ÇOMÜ Trafik Yönergesi

180334 30 Aralık 2019
103

ÇOMÜ İşyerlerinde 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Akdi İle İşyeri Uygulaması Eğitimi veya İşkur Programları Kapsamında Geçici Süreli Çalışan İşçilerin Disiplin İşlemlerine İlişkin Yönerge

180344 29 Aralık 2019
104

ÇOMÜ Kimlik Kartı ve ÇOMÜKart Yönergesi

180318 28 Aralık 2019
105

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

180333 26 Aralık 2019
106

ÇOMÜ Mutfak-Yemekhane Denetim Komisyonları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

180322 25 Aralık 2019
107

ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu Yönergesi

180329 25 Aralık 2019
108

ÇOMÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

180325 23 Aralık 2019
109

ÇOMÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü Yönergesi

180341 23 Aralık 2019
110

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

1537 20 Aralık 2019
111

ÇOMÜ Uzaktan Yükseköğretim Yönergesi

180338 19 Aralık 2019
112

ÇOMÜ Gençlik Danışma Birimi Çalışma Yönergesi

180310 18 Aralık 2019
113

ÇOMÜ Staj Yönergesi

180331 18 Aralık 2019
114

ÇOMÜ Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge

180312 17 Aralık 2019
115

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

180321 16 Aralık 2019
116

ÇOMÜ İmza Yönergesi

180315 11 Aralık 2019
117

ÇOMÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi

180324 11 Aralık 2019
118

ÇOMÜ Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Yönergesi

180343 11 Aralık 2019
119

ÇOMÜ Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi

180330 10 Aralık 2019
120

ÇOMÜ Yandal Programı Yönergesi

180339 8 Aralık 2019
121

ÇOMÜ Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Yönergesi

180304 6 Aralık 2019
122

ÇOMÜ EBYS Koordinatörlüğü Yönergesi

180309 6 Aralık 2019
123

ÇOMÜ Dış İlişkiler Birimi Yönergesi

180306 4 Aralık 2019
124

ÇOMÜ Dış İlişkiler Etik Kurulu ve Dış İlişkiler Etik İlkeleri Yönergesi

180307 4 Aralık 2019
125

ÇOMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları

180317 4 Aralık 2019
126

ÇOMÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönergesi

180311 3 Aralık 2019
127

ÇOMÜ Yayın Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi

180340 3 Aralık 2019
128

ÇOMÜ Çeviri ve Redaksiyon Destek Koordinatörlüğü Yönergesi

180342 3 Aralık 2019
129

ÇOMÜ Kütüphaneler Yönergesi

180320 2 Aralık 2019
130

ÇOMÜ İç Denetim Birim Yönergesi

180314 1 Aralık 2019
131

ÇOMÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi

180335 26 Kasım 2019
132

ÇOMÜ Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanımının Kontrolü Yönergesi

180336 26 Kasım 2019
133

ÇOMÜ Uluslararası Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Programlarına Ek Yerleştirme, Başvuru ve Kayıt-Kabul sürecine İlişkin Uygulama Yönergesi

180337 25 Kasım 2019
134

ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci Birim Yönergesi

180308 20 Kasım 2019
135

ÇOMÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

180313 14 Kasım 2019
136

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

180327 19 Haziran 2019
137

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dönem IV ve V Öğrenci Görev ve Sorumlulukları Yönergesi

1403 17 Aralık 2018
138

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi

1403 17 Aralık 2018
139

ÇOMÜ Misafirhane Yönergesi

1207 26 Kasım 2018
140

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyon Yönergesi

28983 26 Eylül 2018
141

ÇOMÜ Kimya Bölümü Lisans Laboratuvar Yönergesi

20182019 23 Ağustos 2018
142

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma Eğitimi Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
143

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarları Komisyonu Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
144

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
145

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
146

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlıkta Bilinç, İletişim ve Medya Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
147

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelişim ve Yaşam Boyu Ögrenme Komisyonu Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
148

ÇOMÜ Taşınmazlar Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi Yönergesi

0407 10 Nisan 2018
149

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Ölçme Değerlendirme Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0125 15 Şubat 2018
150

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Troıa Tıp Dergisi (TROIA MEDICAL JOURNAL) Yönergesi

0124 15 Şubat 2018
151

ÇOMÜ Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Kurulu Uygulama Yönergesi

1417 27 Aralık 2017
152

ÇOMÜ Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Yönergesi (6 sayfa)

1006 28 Eylül 2017
153

ÇOMÜ Yabanci Dil Eğitim-Öğretimi Ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi

2515 20 Mayıs 2017
154

ÇOMÜ Mutfak ve Yemekhane Denetim Komisyonu Yönergesi (3 sayfa)

0502 26 Nisan 2017
155

ÇOMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneleri Yönergesi

0304 7 Mart 2017
156

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

1001 27 Eylül 2016
157

ÇOMÜ GSF Staj Yönergesi

2016 15 Ağustos 2016
158

ÇOMÜ Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi

0524 26 Mayıs 2016
159

ÇOMÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/ERASMUS Programı ve Uluslararası Antlaşmalar ile Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi

180301 22 Eylül 2015
160

ÇOMÜ Kimya Bölümü Anket Uygulama Yönergesi

29423 24 Temmuz 2015
161

ÇOMÜ Beslenme Yardımı Yönergesi (1 sayfa)

20142015 15 Ekim 2014
162

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

180303 20 Haziran 2014
163

ÇOMÜ Özel Öğrenci Yönergesi

0809 30 Mayıs 2014
164

ÇOMÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Yönergesi

0806 30 Mayıs 2014
165

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Staj Yönergesi

1902 13 Aralık 2013
166

ÇOMÜ Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

0906 31 Mayıs 2013
167

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

1112 23 Aralık 2010
168

ÇOMÜ Beslenme Yardımı Yönergesi

180302 16 Haziran 2010
169

ÇOMÜ Gençlik Danışma Birimi Çalışma Yönergesi (4 sayfa)

0226 22 Şubat 2010
170

ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Merkezi Yönergesi (11 sayfa)

0619 28 Aralık 2004