Mevzuat Bilgi Sistemi

Yönergeler

No. Başlık ve Açıklama Sayı No Kabul Tarihi İşlemler
1

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Akademik personel Atama ve Yükseltme Kriter Komisyonu Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

06072023 16 Ağustos 2023
2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Kart Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi

27072023 16 Ağustos 2023
3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

27072023-2 16 Ağustos 2023
4

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Sertifika Programı Yönergesi

27072023-3 16 Ağustos 2023
5

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dışilişkiler Kabul, Ziyaret ve Protokol Yönergesi

06072023-2 16 Ağustos 2023
6

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

27072023-4 16 Ağustos 2023
7

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi internet Sitesi Açma ve Yayınlama Yönergesi

27072023-5 16 Ağustos 2023
8

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal iletişim Koordinatörlüğü Yönergesi

06072023-3 16 Ağustos 2023
9

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ödül yönergesi

27072023-6 16 Ağustos 2023
10

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Kalite Komisyonu Yönergesi

13072023-2 16 Ağustos 2023
11

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi

06072023-4 16 Ağustos 2023
12

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personelin 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

13072023-3 16 Ağustos 2023
13

ÇOMÜ Akıllı Geçiş Sistemi Yönergesi

100607 27 Temmuz 2023
14

ÇOMÜ İnternet Sitesi Açma ve Yayınlama Yönergesi

100607 27 Temmuz 2023
15

ÇOMÜ Sıfır Atık Yönergesi

10052023 10 Mayıs 2023
16

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi (01.01.2024 Tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.)

09052023 9 Mayıs 2023
17

ÇOMÜ Kişisel Verileri Koruma Komitesi Yönergesi

14042023 17 Nisan 2023
18

ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesi

06042023 6 Nisan 2023
19

ÇOMÜ Yenilenme Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönergesi

060420231 6 Nisan 2023
20

ÇOMÜ Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

05122022 5 Aralık 2022
21

ÇOMÜ Konut Tahsis Yönergesi

12/19 21 Temmuz 2022
22

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

1223 21 Temmuz 2022
23

ÇOMÜ Spor Tesisleri İşletmesi Yönergesi

1102 7 Temmuz 2022
24

ÇOMÜ Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Yaz Stajı Uygulama İlkeleri Ve Esasları

10/04 16 Haziran 2022
25

ÇOMÜ Bilgi ve İletişim Güvenliği Komisyonu Yönergesi

202201 23 Mart 2022
26

ÇOMÜ Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

202202 23 Mart 2022
27

ÇOMÜ Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

04/07 17 Mart 2022
28

ÇOMÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Mesai̇ Dışı Öğreti̇m Üyesi Sağlık Hizmetleri, İlave Ücret Uygulama Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

04/06 17 Mart 2022
29

ÇOMÜ Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eği̇ti̇m-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

04/02 17 Mart 2022
30

ÇOMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi

04/05 17 Mart 2022
31

ÇOMÜ Akademik Personel Atama Ve Yükseltme Kriter Komisyonu Yönergesi

03/12 24 Şubat 2022
32

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü(Meyok) Yönergesi

03/11 24 Şubat 2022
33

ÇOMÜ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş Ve İşleyiş Yönergesi

03/10 24 Şubat 2022
34

ÇOMÜ Önlisans Ve Lisans Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

02/08 27 Ocak 2022
35

ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yetkilendi̇rilmiş Belgelendirme Birimi Kuruluş Ve İşleyiş Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

02/09 27 Ocak 2022
36

ÇOMÜ Uygulama Ve Araştırma Merkezleri İzleme Ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Yönergesi

24/5 30 Aralık 2021
37

ÇOMÜ E-posta Yönergesi

23 9 Aralık 2021
38

ÇOMÜ E-Posta Yönergesi

23/05 9 Aralık 2021
39

ÇOMÜ Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

2212 19 Kasım 2021
40

ÇOMÜ Kalite Güvence Yönergesi

2106 3 Kasım 2021
41

ÇOMÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

2105 3 Kasım 2021
42

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yıl İçi Uygulamaları ve Yaz Dönemi Stajları Usül ve Esasları Hakkında Yönerge

2107 3 Kasım 2021
43

ÇOMÜ Yetkilendirilmiş Belgelendirme Birimi Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

192 20 Ekim 2021
44

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Proje Dersleri ve Bitirme Projesi Uygulama Esasları

1618 14 Eylül 2021
45

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Sınav Yönergesi

1612 14 Eylül 2021
46

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Yönetimi

1616 14 Eylül 2021
47

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğrenme Öğretme Yaklaşımları Komisyonu Yönergesi

1614 14 Eylül 2021
48

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Seçmeli Ders Koordinatörlüğü Uygulama Yönergesi

1615 14 Eylül 2021
49

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışmalarına İlişkin Yönerge

1613 14 Eylül 2021
50

ÇOMÜ-Sanayi İş Birliği AR-GE Tasarım ve Yenilik Proje/Faaliyetleri Proje İnceleme Yönergesi

1411 5 Ağustos 2021
51

ÇOMÜ Fikri Sınaî Mülkiyet Hakları Yönergesi

1412 5 Ağustos 2021
52

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Yönergesi

1410 5 Ağustos 2021
53

ÇOMÜ Biyomühendislik Bölümü Staj Yönergesi

1118 17 Haziran 2021
54

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi

1114 17 Haziran 2021
55

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

1113 17 Haziran 2021
56

ÇOMÜ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümü Kariyer Stajı Yönergesi

1119 17 Haziran 2021
57

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı İş Yerinde Mühendislik Eğitimi Yönergesi

1115 17 Haziran 2021
58

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

1018 31 Mayıs 2021
59

ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Çalgı Ana Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesi

1020 31 Mayıs 2021
60

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesi

1017 31 Mayıs 2021
61

ÇOMÜ Spor Bİlimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

1019 31 Mayıs 2021
62

ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Sertifika Programı Yönergesi

0815 15 Nisan 2021
63

ÇOMÜ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

180345 8 Şubat 2021
64

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

26/03 31 Aralık 2020
65

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

2603 31 Aralık 2020
66

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi

20201205 15 Aralık 2020
67

ÇOMÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

22683 6 Aralık 2020
68

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Etik Kurul Yönergesi

1819 20 Ağustos 2020
69

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yönergesi Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi

1705 27 Temmuz 2020
70

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencileri Görev ve Sorumlulukları Yönergesi

0412 20 Şubat 2020
71

ÇOMÜ Tarafından Verilecek Ödüller ve Ödüllendirme Yönergesi

180332 31 Aralık 2019
72

ÇOMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi

180316 30 Aralık 2019
73

ÇOMÜ Trafik Yönergesi

180334 30 Aralık 2019
74

ÇOMÜ İşyerlerinde 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Akdi İle İşyeri Uygulaması Eğitimi veya İşkur Programları Kapsamında Geçici Süreli Çalışan İşçilerin Disiplin İşlemlerine İlişkin Yönerge

180344 29 Aralık 2019
75

ÇOMÜ Kimlik Kartı ve ÇOMÜKart Yönergesi

180318 28 Aralık 2019
76

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

180333 26 Aralık 2019
77

ÇOMÜ Mutfak-Yemekhane Denetim Komisyonları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

180322 25 Aralık 2019
78

ÇOMÜ Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Etik Kurulu Yönergesi

180329 25 Aralık 2019
79

ÇOMÜ Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

180326 24 Aralık 2019
80

ÇOMÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

180325 23 Aralık 2019
81

ÇOMÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü Yönergesi

180341 23 Aralık 2019
82

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

1537 20 Aralık 2019
83

ÇOMÜ Uzaktan Yükseköğretim Yönergesi

180338 19 Aralık 2019
84

ÇOMÜ Gençlik Danışma Birimi Çalışma Yönergesi

180310 18 Aralık 2019
85

ÇOMÜ Staj Yönergesi

180331 18 Aralık 2019
86

ÇOMÜ Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge

180312 17 Aralık 2019
87

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

180321 16 Aralık 2019
88

ÇOMÜ İmza Yönergesi

180315 11 Aralık 2019
89

ÇOMÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi

180324 11 Aralık 2019
90

ÇOMÜ Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Yönergesi

180343 11 Aralık 2019
91

ÇOMÜ Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi

180330 10 Aralık 2019
92

ÇOMÜ Yandal Programı Yönergesi

180339 8 Aralık 2019
93

ÇOMÜ Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Yönergesi

180304 6 Aralık 2019
94

ÇOMÜ EBYS Koordinatörlüğü Yönergesi

180309 6 Aralık 2019
95

ÇOMÜ Dış İlişkiler Birimi Yönergesi

180306 4 Aralık 2019
96

ÇOMÜ Dış İlişkiler Etik Kurulu ve Dış İlişkiler Etik İlkeleri Yönergesi

180307 4 Aralık 2019
97

ÇOMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları

180317 4 Aralık 2019
98

ÇOMÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönergesi

180311 3 Aralık 2019
99

ÇOMÜ Yayın Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi

180340 3 Aralık 2019
100

ÇOMÜ Çeviri ve Redaksiyon Destek Koordinatörlüğü Yönergesi

180342 3 Aralık 2019
101

ÇOMÜ Kütüphaneler Yönergesi

180320 2 Aralık 2019
102

ÇOMÜ İç Denetim Birim Yönergesi

180314 1 Aralık 2019
103

ÇOMÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi

180335 26 Kasım 2019
104

ÇOMÜ Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanımının Kontrolü Yönergesi

180336 26 Kasım 2019
105

ÇOMÜ Uluslararası Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Programlarına Ek Yerleştirme, Başvuru ve Kayıt-Kabul sürecine İlişkin Uygulama Yönergesi

180337 25 Kasım 2019
106

ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci Birim Yönergesi

180308 20 Kasım 2019
107

ÇOMÜ Kreş, Anaokulu ve Çocuk Kulübü Yönergesi

180319 15 Kasım 2019
108

ÇOMÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

180313 14 Kasım 2019
109

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

180327 19 Haziran 2019
110

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dönem IV ve V Öğrenci Görev ve Sorumlulukları Yönergesi

1403 17 Aralık 2018
111

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Yönergesi

1403 17 Aralık 2018
112

ÇOMÜ Misafirhane Yönergesi

1207 26 Kasım 2018
113

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyon Yönergesi

28983 26 Eylül 2018
114

ÇOMÜ Kimya Bölümü Lisans Laboratuvar Yönergesi

20182019 23 Ağustos 2018
115

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma Eğitimi Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
116

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarları Komisyonu Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
117

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
118

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
119

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlıkta Bilinç, İletişim ve Medya Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
120

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelişim ve Yaşam Boyu Ögrenme Komisyonu Yönergesi

0824 26 Temmuz 2018
121

ÇOMÜ Taşınmazlar Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi Yönergesi

0407 10 Nisan 2018
122

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Ölçme Değerlendirme Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

0125 15 Şubat 2018
123

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Troıa Tıp Dergisi (TROIA MEDICAL JOURNAL) Yönergesi

0124 15 Şubat 2018
124

ÇOMÜ Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Kurulu Uygulama Yönergesi

1417 27 Aralık 2017
125

ÇOMÜ Burs ve Barınma Koordinatörlüğü Yönergesi (6 sayfa)

1006 28 Eylül 2017
126

ÇOMÜ Yabanci Dil Eğitim-Öğretimi Ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi

2515 20 Mayıs 2017
127

ÇOMÜ Mutfak ve Yemekhane Denetim Komisyonu Yönergesi (3 sayfa)

0502 26 Nisan 2017
128

ÇOMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneleri Yönergesi

0304 7 Mart 2017
129

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

1001 27 Eylül 2016
130

ÇOMÜ GSF Staj Yönergesi

2016 15 Ağustos 2016
131

ÇOMÜ Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi

0524 26 Mayıs 2016
132

ÇOMÜ Kreş, Anaokulu ve Çocuk Kulübü Yönergesi (11 sayfa)

1406 24 Aralık 2015
133

ÇOMÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/ERASMUS Programı ve Uluslararası Antlaşmalar ile Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi

180301 22 Eylül 2015
134

ÇOMÜ Kimya Bölümü Anket Uygulama Yönergesi

29423 24 Temmuz 2015
135

ÇOMÜ Beslenme Yardımı Yönergesi (1 sayfa)

20142015 15 Ekim 2014
136

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

180303 20 Haziran 2014
137

ÇOMÜ Özel Öğrenci Yönergesi

0809 30 Mayıs 2014
138

ÇOMÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Yönergesi

0806 30 Mayıs 2014
139

ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Staj Yönergesi

1902 13 Aralık 2013
140

ÇOMÜ Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

0906 31 Mayıs 2013
141

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

1112 23 Aralık 2010
142

ÇOMÜ Beslenme Yardımı Yönergesi

180302 16 Haziran 2010
143

ÇOMÜ Gençlik Danışma Birimi Çalışma Yönergesi (4 sayfa)

0226 22 Şubat 2010
144

ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Merkezi Yönergesi (11 sayfa)

0619 28 Aralık 2004