Mevzuat Bilgi Sistemi

Kanunlar

No. Başlık ve Açıklama Sayı No Kabul Tarihi İşlemler
1

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi̇ Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edi̇lmesi̇ Hakkında Kanunda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasına Dai̇r Kanun

7253 31 Temmuz 2020
2

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 1 Temmuz 2020
3

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

29677 24 Mart 2016
4

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6563 5 Kasım 2014
5

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

24454 26 Haziran 2001
6

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

23896 2 Aralık 1999
7

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

17284 17 Mart 1981
8

657 Saylı Devlet Memurları Kanunu

12056 23 Temmuz 1965
9

2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

18190 1 Ocak 1970
10

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

17506 1 Ocak 1970
11

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

25326 1 Ocak 1970
12

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

25269 1 Ocak 1970
13

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

8637 1 Ocak 1970
14

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

26530 1 Ocak 1970
15

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

26814 1 Ocak 1970
16

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

18003 1 Ocak 1970