Mevzuat Bilgi Sistemi

Usül ve Esaslar

No. Başlık ve Açıklama Sayı No Kabul Tarihi İşlemler
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Şenliği Yarışma Usul ve Esasları

15/12 14 Eylül 2023
2

ÇOMÜ Eğitim Kataloğu Bologna Bilgi Tanımlamalarına İlişkin Uygulama Esasları

14082023 16 Ağustos 2023
3

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

20230515 15 Mayıs 2023
4

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Staj Uygulama İlke ve Esasları

06042023 6 Nisan 2023
5

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj İlke ve Esasları

060420231 6 Nisan 2023
6

ÇOMÜ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Staj Uygulama İlke ve Esasları

1220 21 Temmuz 2022
7

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama İlke ve Esasları

1222 21 Temmuz 2022
8

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Staj Uygulama İlke ve Esasları

1221 21 Temmuz 2022
9

ÇOMÜ Bilgisayar Mühendisliği Staj Uygulama İlkeleri

1021 31 Mayıs 2021
10

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Klavuzu

31151 10 Haziran 2020
11

ÇOMÜ Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esasları

0801 26 Temmuz 2018
12

ÇOMÜ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Staj Uygulama Esasları

0631 28 Mayıs 2018
13

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Komisyonunun Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları

0126 15 Şubat 2018
14

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması ve Dönem Projesi İntihal Raporu Uygulama Esasları

222 21 Nisan 2016
15

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar

20152016 23 Ağustos 2015
16

ÇOMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Esasları (8 sayfa)

20141001 1 Ekim 2014
17

2547 Sayılı Kanunun 44.Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama Esasları

254744 25 Ocak 2014