Mevzuat Bilgi Sistemi

Yönetmelikler

No. Başlık ve Açıklama Sayı No Kabul Tarihi İşlemler
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

180120223 26 Aralık 2022
2

Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

02122022 2 Aralık 2022
3

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

02122022-2 2 Aralık 2022
4

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

02122022-3 2 Aralık 2022
5

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31821 26 Nisan 2022
6

ÇOMÜ Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

31562 8 Ağustos 2021
7

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

31532 5 Temmuz 2021
8

Çomü Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi

31532 5 Temmuz 2021
9

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

31485 18 Mayıs 2021
10

YüksekÖğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

31449 9 Nisan 2021
11

ÇOMÜ Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği

31446 6 Nisan 2021
12

ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

21/03/2021 tarihli ve 31430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Yönetmeliği.
31430 21 Mart 2021
13

ÇOMÜ Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

31374 24 Ocak 2021
14

ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

31374 24 Ocak 2021
15

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

31568 6 Aralık 2020
16

Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

31316 26 Kasım 2020
17

ÇOMÜ Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
31306 16 Kasım 2020
18

ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

ÇOMÜSEM'in amacı Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgün öğretim dışında kalan eğitim-öğretim programlan, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, pedogojik formasyon, çıraklık, dil, bilgisayar, bedeneğitimi, müzik, resim vb. gibi kurslar düzenleyerek Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlara hizmet götürmek ve bu hizmetler aracılığı ile Üniversitenin bu kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
31306 16 Kasım 2020
19

ÇOMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

31294 4 Kasım 2020
20

ÇOMÜ Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

31294 4 Kasım 2020
21

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31151 10 Haziran 2020
22

ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

30952 18 Kasım 2019
23

ÇÖMÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 12.03

30712 12 Mart 2019
24

Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

30309 22 Ocak 2018
25

Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

30281 25 Aralık 2017
26

ÇOMÜ Dezavantajlı Çocuklar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
30187 21 Eylül 2017
27

ÇOMÜ Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
29986 21 Şubat 2017
28

ÇOMÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
29772 16 Temmuz 2016
29

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik

28761 Sayılı Yönetmeliğin değişikliğidir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150102-1.htm
29224 2 Ocak 2015
30

ÇOMÜ Önlisans Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğe Dair Değişiklik Yoktur
29159 28 Ekim 2014
31

ÇOMÜ Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarındaki hazırlık sınıfları dâhil önlisans velisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir
28993 7 Mayıs 2014
32

ÇOMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik

28920 21 Şubat 2014
33

ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

28876 8 Ocak 2014
34

ÇOMÜ Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
28784 3 Ekim 2013
35

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

Değişikliği Bulunmaktadır. Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. 29224 Nolu Yönetmeliğe bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150102-1.htm
28761 10 Eylül 2013
36

ÇOMÜ Troas Kültürleri Tarih-Arkeoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

28723 30 Temmuz 2013
37

ÇOMÜ Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir.
28639 6 Mayıs 2013
38

ÇOMÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
28407 10 Eylül 2012
39

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Tıp Doktoru” unvanı almak üzere tıp eğitimi alan öğrenciler ile ilgili eğitim ve yönetim birimlerine uygulanacak usul ve esasları kapsar.
28375 5 Ağustos 2012
40

ÇOMÜ Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
28305 27 Mayıs 2012
41

ÇOMÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
28303 25 Mayıs 2012
42

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
28012 1 Ağustos 2011
43

Meslek Yüksekokulları Ve Açiköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

28009 29 Temmuz 2011
44

ÇOMÜ Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
27719 4 Ekim 2010
45

ÇOMÜ Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
27688 31 Ağustos 2010
46

ÇOMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
27642 15 Temmuz 2010
47

ÇOMÜ Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
27641 14 Temmuz 2010
48

ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
27570 3 Mayıs 2010
49

ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
27522 15 Mart 2010
50

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15/10/2007 tarihli ve 26671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
27512 5 Mart 2010
51

ÇOMÜ Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22/9/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
27456 8 Ocak 2010
52

ÇOMÜ Türkiye-Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
27421 3 Aralık 2009
53

ÇOMÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
27371 9 Ekim 2009
54

ÇOMÜ Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
27340 5 Eylül 2009
55

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
27317 12 Ağustos 2009
56

ÇOMÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki sualtı ve kıyısal bölgelerimizdeki canlı kaynakları, jeoloji, arkeoloji, jeofizik, deniz kimyası, coğrafik çalışmalar, güzel sanatlar, sualtı hekimliği, sualtı fiziği, arkeoloji ve tarih konularında her türlü sualtı araştırmalarını ve bu konularla ilgili kurs, sualtı sportif yarışmalar, seminer, konferans, çalıştay, bilimsel geziler, sergiler ve yayınlar gibi faaliyetleri kapsar.
27303 29 Temmuz 2009
57

ÇOMÜ Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
27263 19 Haziran 2009
58

ÇOMÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/10/2008 tarihli ve 27026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Yönetmeliğinin adı “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
27253 9 Haziran 2009
59

ÇOMÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
27026 16 Ekim 2008
60

ÇOMÜ Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/9/2004 tarihli ve 25597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
27011 28 Eylül 2008
61

ÇOMÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/1/2003 tarihli ve 24991 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
26920 28 Haziran 2008
62

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
26907 15 Haziran 2008
63

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
26854 21 Nisan 2008
64

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları kapsar.
26835 2 Nisan 2008
65

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak olan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını kapsar.
26671 15 Ekim 2007
66

ÇOMÜ Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği

22/9/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
26490 11 Nisan 2007
67

ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/7/1999 tarihli ve 23747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
26414 25 Ocak 2007
68

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
26273 28 Ağustos 2006
69

ÇOMÜ Doğu Dilleri, Tarih ve Kültürlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24/3/1994 tarihli ve 21884 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doğu Dilleri, Tarih ve Kültürlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
26161 7 Mayıs 2006
70

ÇOMÜ İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
26072 6 Şubat 2006
71

ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
26071 5 Şubat 2006
72

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
26061 26 Ocak 2006
73

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
25985 6 Kasım 2005
74

ÇOMÜ El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
25885 24 Temmuz 2005
75

ÇOMÜ Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
25843 12 Haziran 2005
76

ÇOMÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVSAM)’nin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
25835 4 Haziran 2005
77

ÇOMÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bulunduğu Çanakkale ilinin stratejik ve coğrafi konumu itibariyle daha fazla ilgili olduğu, Türk-Yunan ilişkileri, Boğazların Statüsü, Ege Sorunları, Balkanlar, Karadeniz ülkeleri ve Kafkasya ile ilgili gelişmeler; Avrupa Birliğinin Türkiye ile ilişkilerinin çeşitli boyutları ve bölgesel olarak yakın olan ülkelerle uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler gibi konularda yoğunlaşan araştırmalar yapmak üzere, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan "Stratejik Araştırmalar Merkezi"nin kuruluş, işleyiş ve teşkilat esasları ile ilgili konuları düzenlemektir.
25694 8 Ocak 2005
78

ÇOMÜ Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (l) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile, yabancı diller hazırlık sınıflarında uygulanan eğitim-öğretimin içeriğini, uygulama, değer ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
25597 28 Eylül 2004
79

ÇOMÜ Yaz Okulu Yönetmeliğinin 7`nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22/9/2002 tarih ve 24884 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
25396 8 Mart 2004
80

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
25261 16 Ekim 2003
81

ÇOMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7d/2 maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarını Yetiştirme ve Oryantasyon Planının (f), (g) ve (h) maddeleri uyarınca kurulmuştur.
25171 17 Temmuz 2003
82

ÇOMÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin, tüm eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.
24991 12 Ocak 2003
83

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ağustos 2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
24941 19 Kasım 2002
84

ÇOMÜ Yaz Okulu Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir eğitim- öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili aylarında uygulanan " Yaz Okulu" programlarını düzenlemektir.
24884 22 Eylül 2002
85

ÇOMÜ Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi merkez, taşra ve akademik teşkilatı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesine, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasına, gerekli şartlar altında korunmalarının teminine ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerine, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
24842 10 Ağustos 2002
86

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
24767 27 Mayıs 2002
87

ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yabancı Dil Sertifikası Yönetmeliği

Bu Yönetmelik hükümleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜ YADEM) tarafından düzenlenen ÇOMÜ Yabancı Dil Sertifikası Programlarına kayıt yaptıran kursiyerlere ve sınavlara başvuran adaylara uygulanır.
24767 27 Mayıs 2002
88

ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı, Üniversitede Astrofizik alanında bilimsel etkinlikleri organize etmek, yürütmek, desteklemek ve geliştirmektir.
24674 17 Şubat 2002
89

ÇOMÜ Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

24609 10 Aralık 2001
90

ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda (hazırlık sınıfları dahil), önlisans ve lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.
24495 16 Ağustos 2001
91

ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
24229 13 Kasım 2000
92

ÇOMÜ Çanakkale Seramikleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca “Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.
24165 9 Eylül 2000
93

ÇOMÜ Halı-Kilim ve Elsanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik ile kurulacak olan Merkez; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde her türlü halı-kilim ve her türlü elsanatlarını inceler; bu konularla il­gili toplantı, kongre, sempozyum, panel ve workshop düzenlenmesini; yayın ve bunun gibi faaliyetleri yapar.
23973 23 Şubat 2000
94

ÇOMÜ Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 3. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 Temmuz 1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin "e" bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
23608 11 Şubat 1999
95

ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir birim olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 nci maddesinin d/2 bendi gereğince "Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi" kurulmuştur.
21919 29 Nisan 1994
96

Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği (Tüm Değişiklikler)

28375 5 Ağustos 0212